2 maart 2021

COVID-19: Wanneer mag je wel en niet naar school bij klachten

We merken dat ouders het lastig vinden te bepalen of hun kinderen naar school mogen bij klachten. Daarom is een beslisboom gemaakt die daarbij behulpzaam kan zijn.

Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) heeft de beslisboom ‘12+ thuisblijven of naar werk/school?’ geactualiseerd op 15 februari.

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. De beslisboom is een vertaling van deze richtlijnen. 

COVID-19: Wanneer mag je wel en niet naar school bij klachten