4 maart 2021

COVID-19: update veiligheids- en hygiënemaatregelen

In verband met de opstart van de fysieke lessen op school zijn de veiligheids- en hygiënemaatregelen aangepast. 

Conform de nieuwe richtlijnen houden leerlingen op school 1,5 meter afstand, niet alleen ten opzichte van het personeel, maar ook ten opzichte van elkaar. Er is één uitzondering, de vaste duopartner naast wie de leerling in de klas zit. 

Verder zetten we hierbij onze regels en afspraken rondom het fysiek onderwijs op school op een rij. Die regels zijn nodig om het volgen van lessen voor iedereen veilig te houden. 

Veiligheids- en hygiënemaatregelen

Protocol praktijksituaties

 

We merken dat ouders het lastig vinden te bepalen of hun kinderen naar school mogen bij klachten. Daarom is een beslisboom gemaakt die daarbij behulpzaam kan zijn.

Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) heeft de beslisboom ‘Mag ik naar school’ geactualiseerd op 15 februari.

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. De beslisboom is een vertaling van deze richtlijnen. 

COVID-19: update veiligheids- en hygiënemaatregelen