1 januari 2021

COVID-19: Online onderwijs voor alle klassen m.u.v. examenleerlingen

De overheid heeft een verregaande maatregel getroffen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Dit betekent voor ons onderwijs dat de lessen vanaf 4 januari online plaatsvinden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de examenklassen. We zetten hierbij de belangrijkste informatie die voor de kerstvakantie per mail is verstuurd naar alle ouders en leerlingen op een rij.

Voor examenleerlingen geldt voorlopig het volgende model voor het onderwijs:

  • Alle eindexamenklassen krijgen, daar waar het i.v.m. beschikbaarheid van leraren mogelijk is, fysiek les (volgens het verkorte rooster in Magister) op school. Alle andere leerlingen krijgen online les op afstand.
  • Leraren hebben, zoals eerder gecommuniceerd, de mogelijkheid aanvullende sessies in de middag te plannen. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld practica, presentaties of werktijd voor de praktische vakken. Verplichte activiteiten worden in Magister ingepland. Activiteiten waarbij deelname niet verplicht is worden als ‘keuzewerktijd’ in Magister opgenomen. De leerlingen zien dit als optie en maken een eigen keuze over deelname.
  • Mondelingen / practica / inhaalwerken etc. vinden, zoals eerder gecommuniceerd, fysiek op school plaats.

Met ingang van maandag 4 januari 2021 gaan we voor alle overige leerlagen de lessen online verzorgen. De school is open voor leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) niet zelf voor opvang kunnen zorgen (vitale sectoren) of waar men thuis niet over internet beschikt. Leerlingen die gezondheidsklachten hebben kunnen echter niet naar school komen. Indien u gebruik wilt maken van het werken op school dient u de naam van uw zoon of dochter door te geven aan het leercentrum via leerlingloket@roercollege.nl


Hoe wordt er lesgegeven?

De lessen vanaf 4 januari vinden plaats middels een verkort lesrooster met online lessen van 30 minuten. Dit geeft ruimte om ‘s middags te werken aan de (week)taken voor de verschillende vakken. Het rooster wordt voor de leerlingen zichtbaar in Magister. Voor de kerstvakantie hebben alle leerlingen een videoafspraak met hun mentor gehad via Google Meet. Hierin zijn de afspraken bij online les op afstand en de werking van de diverse ICT-toepassingen nader uitgelegd. Het eerste lesuur op 4 januari zullen de leraren opnieuw inventariseren of alle leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt. 


Welke afspraken gelden bij online les op afstand?

  • Instructie vindt plaats via videoverbinding (Google Meet). 
  • Om de leerlingen zoveel mogelijk bij de les te betrekken, hebben leerlingen de camera aan staan tijdens de instructie.
  • Schriftelijke communicatie met leerlingen vindt plaats via het school e-mailadres (Gmail).
  • Huiswerk staat genoteerd in Magister.
  • Elke leraar zorgt voor een (week)planning in Google Classroom of ItsLearning. 
  • Eventuele presentaties (Powerpoints, handouts) en uitlegvideo’s (bv. van bijvoorbeeld VO-content of Youtube) worden in Google Classroom of ItsLearning beschikbaar gesteld. Google Classroom of ItsLearning wordt daarnaast gebruikt voor lesmaterialen, opdrachten, links naar filmpjes etc. 

Afspraken videoverbinding via Google Meet

   Google-Meet.jpg

 

Hoe vindt contact met de leraar plaats?

Ook bij online leren op afstand hoort informeel contact met de leerling. We vragen de mentoren om ook in deze situatie regelmatig contact met hun leerlingen te onderhouden. Dit gebeurt voornamelijk tijdens de ingeroosterde mentoruren. Indien u vragen heeft kunt u terecht bij de mentor of leerlingcoördinator van uw zoon of dochter. U vindt de e-mailadressen van medewerkers van de school onder het kopje Contact op deze website of in bijgevoegde lijst


Wat betekent dit voor de toetsen?

Voor de eindexamenkandidaten en voor de leerlingen van de voorexamenklassen (vmbo-t 3, havo 4 en vwo 4 en 5) geldt dat alle toetsen (ook tijdens de lockdownperiode) doorgang kunnen vinden. Toetsen worden dan gepland in de middag en vinden op school plaats. 

Voor alle andere klassen geldt de geplande proefwerken tijdens de lockdownperiode worden verplaatst naar een later moment.  


Mijn zoon/dochter heeft geen (werkende) laptop, wat nu?

Mocht een leerling niet beschikken over een device (laptop, tablet of pc), dan kan er een device van school geleend worden. Indien u hiervan gebruik wilt maken, neemt u contact op met de mentor van uw zoon of dochter. Vervolgens krijgt u van onze afdeling ICT te horen wanneer een device afgehaald kan worden. Bij het afhalen bij onze afdeling ICT dient er door de leerling een bruikleenovereenkomst ondertekend te worden.

Hoe krijgt mijn zoon/dochter ondersteuning?

De huidige situatie vraagt ook veel van ons allemaal. We kunnen ons voorstellen dat er behoefte is aan extra ondersteuning door de school. We hebben ons zorg- en begeleidingsaanbod daarom op heldere wijze weergegeven in een aantal schema’s. Deze treft u via onderstaande links aan:

Hoe kan ik mijn zoon/dochter helpen?  

Online les op afstand vraagt organisatie en zelfdiscipline. U kunt uw zoon of dochter  helpen door samen het huiswerk en de opdrachten te bekijken, het lesrooster door te nemen en te vragen naar hetgeen hij/zij geleerd heeft. Heeft u vragen of opmerkingen over lessen of situaties neem dan contact op met de leraar of de mentor. U vindt de e-mailadressen van medewerkers van de school via bijgevoegde lijst.   


Tot slot verwijzen wij u naar de speciale informatiepagina die Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) heeft gemaakt: www.soml.nl/coronavirus. Hier vindt u steeds de meest recente informatie over de gevolgen van COVID-19 voor ons onderwijs.

COVID-19: Online onderwijs voor alle klassen m.u.v. examenleerlingen