13 januari 2021

COVID-19: online onderwijs

De overheid heeft gisteren de verregaande maatregel om op middelbare scholen online les op afstand te geven verlengd. De uitzondering voor de eindexamenkandidaten is hierbij ook verlengd, daar moet echter 1,5 meter afstand gehouden worden. Dit stelt ons
voor een lastige keuze.

De examenleerlingen hebben vanaf 4 januari fysiek les op school gekregen. Tijdens deze periode hebben we hetgeen we voor de kerstvakantie al voorzagen helaas moeten constateren. Onze school wordt geconfronteerd met een groot aantal afwezige medewerkers en een groeiend aantal besmettingen onder leerlingen en medewerkers. Dit zorgt voor een zeer gefragmenteerd rooster waardoor leerlingen tussenuren minder efficiënt kunnen invullen dan bij lessen op afstand. Bovendien moeten leerlingen in tussenuren op school wachten en zijn er meer interne vervoersbewegingen die niet bijdragen aan de veiligheid van ons allemaal.

De verplichting van 1,5 meter afstand tussen leerlingen zorgt voor een complicerende factor, waardoor er voor een gemiddelde klas minimaal vier lokalen ingezet moeten worden. In die lokalen zitten de leerlingen dan achter laptops om de les te volgen en is een medewerker nodig om toezicht te houden. Dit draagt niet bij aan de onderwijskwaliteit.

We hebben, na goed en zorgvuldig overleg met de medezeggenschapsraad, besloten
tot een aanpak die het onderwijsproces voor alle betrokkenen het best vorm geeft. In het belang van een zo hoog mogelijke onderwijskwaliteit kiezen we ook voor online les voor examenkandidaten. Binnen de gegeven omstandigheden is dit de beste optie, ons realiserende dat we het liefst alle leerlingen fysiek onderwijs op school willen aanbieden.

Het online onderwijs wordt voor de bovenbouwleerlingen gecombineerd met een fysiek middagprogramma dat gericht is op begeleiding, extra ondersteuning en toetsing. Voor deze leerlingen is het dus mogelijk op school praktisch aan het werk te gaan voor bepaalde vakken, een practicum te doen of een afspraak met de mentor te plannen. De leraar kan de leerling hiervoor uitnodigen. Natuurlijk moet rekening gehouden worden met alle geldende veiligheids -en hygiënemaatregelen zoals de 1,5 meter afstand tussen leerlingen.

Via onderstaande nieuwsberichten vind u de eerdere maatregelen en afspraken rondom ons online onderwijs terug. 

COVID-19: online onderwijs