12 februari 2021

COVID-19: Fysiek middagprogramma voor examenleerlingen

Op 3 februari hebben we, na goed en zorgvuldig overleg met de medezeggenschapsraad, besloten tot een continuering van de eerder gekozen aanpak van online onderwijs voor onze eindexamenkandidaten. Binnen de gegeven omstandigheden (onder andere het aantal besmettingen, aantal beschikbare medewerkers en organiseerbaarheid) is dit nog steeds de beste optie, ons realiserende dat we het liefst alle leerlingen fysiek onderwijs op school willen aanbieden.

We breiden het fysieke middagprogramma, dat gericht is op (vakinhoudelijke) begeleiding, extra ondersteuning en toetsing, echter nadrukkelijk uit.  

Online les in de ochtenden

Zoals iedereen inmiddels gewend is, blijven de lessen in de ochtend online gegeven worden.

Keuzevaklessen in de middag

Er worden daarnaast keuzevaklessen gepland. Voor vmbo-t 4 en havo 5 vinden deze plaats op maandagmiddag en woensdagmiddag. Voor vwo 6 worden deze gepland op dinsdagmiddag en donderdagmiddag. Elk vak wordt één keer per week op school aangeboden. Hiervoor schrijven leerlingen zich van maandag t/m vrijdag via Magister voor de eerstvolgende lesweek in. Het is dus nodig om in de carnavalsvakantie in te schrijven voor de week aansluitend aan de vakantie.

Begeleid aan school werken en studeren

Eindexamenleerlingen krijgen bovendien twee dagen per week de mogelijkheid om begeleid te studeren en te werken aan opdrachten voor vakken waar de leerling moeite mee heeft. Dit houdt in dat er in kleine groepen op school gewerkt kan worden, waarbij er begeleiders aanwezig zijn van extern bureau Lyceo om vragen te stellen en te helpen met plannen, structureren en het toewerken naar het eindexamen. De deelname is voor vijf opeenvolgende weken en het is van belang hiervoor in te schrijven. Bij de inschrijving kiezen leerlingen voor een van drie vakgebieden: talen, exacte vakken of zaakvakken.

4 vmbo-t wordt begeleid op maandag en woensdag van 15:00 tot 17:00 uur en zij kunnen zich aanmelden via de mentor.
5 havo wordt begeleid op maandag en woensdag van 15:00 tot 17:00 uur en zij hebben op 11-2 een mail gehad van dhr. Geerlings, waarmee ze zich kunnen aanmelden. 6 vwo wordt begeleid op dinsdag en donderdag van 15:00 tot 17:00 uur en zij hebben op 11-2 een mail gehad van dhr. Novak, waarmee ze zich kunnen aanmelden.

Toetsen

Op momenten dat er geen begeleiding plaatsvindt, kunnen toetsen ingepland worden. Deze toetsen worden in Magister gezet en zijn zichtbaar voor de leerling. 

Examentraining

Op 12 en 19 maart wordt, ook door het externe bureau Lyceo, een vakinhoudelijke examentraining georganiseerd. Leerlingen kunnen zich voor maximaal 2 vakken inschrijven en worden een hele dag (in een kleine groep) op het eindexamen van een specifiek vak voorbereid. Er zal een e-mail worden gestuurd waarna leerlingen zich kunnen inschrijven. Dit kan tot uiterlijk 26 februari. Goed om hier dus alvast over na te denken.

Overige vormen van begeleiding

Leerlingen kunnen via Mr. Chadd online vragen stellen. Hierover zijn ze deze week uitgebreid geïnformeerd. Daarnaast krijgt een kleine groep leerlingen een speciale training om beter om te leren gaan met examenstress.

Als er leerlingen zijn die naast deze mogelijkheden behoefte hebben aan bijles in een specifiek vak dan kan dat ook worden doorgeven. Dit wordt apart georganiseerd. Het aantal bijlesleraren is echter beperkt, dus er is geen garantie dat voor iedereen een goede koppeling kan worden gemaakt. De leerling kan zich melden bij de mentor of leerlingcoördinator als hij hier vragen over heeft.

COVID-19: Fysiek middagprogramma voor examenleerlingen