21 oktober 2020

Verplichting mondmasker

Op dit moment hebben we landelijk en in onze regio te maken met een stijging van het aantal besmettingen. De landelijke maatregelen werden dan ook op 13 oktober jl. door ons kabinet verder aangescherpt.

Omdat we onze verantwoordelijkheid willen nemen in het verder terugdringen van het aantal besmettingen, hebben we in afstemming de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Onderwijs Midden-Limburg besloten om het dringend advies om mondmaskers te dragen aan te scherpen tot een verplichting om mondmaskers te dragen. Ons protocol praktijksituaties blijft daarnaast onverminderd van kracht.

De plicht geldt voor verkeersruimten (o.a. alle gangen, het middengedeelte van de nieuwbouw en de centrale hal), alle aula’s en daar waar de anderhalve meter afstand tot medewerkers door leerlingen niet gegarandeerd kan worden. Deze plicht geldt op alle scholen van Stichting Onderwijs Midden-Limburg.

We gaan er van uit dat iedereen de noodzaak tot deze aanscherping onderkent en begrijpt dat deze voor de eigen veiligheid en de gezondheid van anderen noodzakelijk is.

Een aantal praktische afspraken in verband met deze aangescherpte maatregel.

Mondmaskers

De school verstrekt alleen in uitzonderingssituaties mondmaskers aan leerlingen. Iedere leerling dient er zelf  een bij zich te hebben.

De mondmaskerplicht is onderdeel van de schoolregels.

In zijn algemeenheid geldt:

Mobiel met mondmasker
Zitten zonder mondmasker

Begin van de les

Leerlingen komen binnen met mondmasker en zetten dat pas af zodra ze gaan zitten.

Einde van de les

  1. Leerlingen blijven zitten tot de bel gaat;
  2. Leerlingen zetten na het belsignaal het mondmasker op;
  3. Leerlingen ontsmetten hun handen bij het desinfectie-station (in ieder lokaal hangt dit m.i.v. 26 oktober aan de muur);
  4. Eventueel nemen leerlingen hun telefoon uit het telefoonhotel;
  5. Leerlingen verlaten het lokaal.

Een overzicht van eerder gepubliceerde maatregelen in verband met COVID-19 vindt u onderaan deze nieuwspagina. Voor het gemak plaatsen we hierbij nogmaals de link naar de geupdate beslisboom '12+ thuisblijven of naar school?'. Deze helpt ouders te bepalen of hun kinderen naar school mogen bij klachten. 

Maatregelen-algemeen-COVID-19-1.png

Verplichting mondmasker