29 september 2020

COVID-19: hybride onderwijs

Op dit moment staan we als school weer voor een grote uitdaging. Terwijl COVID-19 onmiskenbaar een nieuwe opmars doormaakt, moeten we het onderwijs zo goed mogelijk laten doorgaan. Deze nieuwe opmars heeft tot gevolg dat relatief veel leerlingen en collega’s thuis zitten, zeker nu de testcapaciteit soms niet toereikend blijkt te zijn. 


Hier treft u een beslisboom aan waar de belangrijkste afspraken over thuisblijven of naar school gaan in opgenomen zijn. De adviezen van de GGD en het RIVM blijven steeds leidend. Een uitgebreide versie van de beslisboom vindt u hier. 

Onderwijs

We zetten voor u op een rij hoe we met deze situatie proberen om te gaan. We willen hiermee een duidelijke werkwijze hanteren. We vragen om uw begrip als niet alles loopt zoals gepland. Zowel van de leraren als de hele schoolorganisatie worden zaken gevraagd die enkele maanden geleden nog onmogelijk leken. U kunt erop vertrouwen dat wij met volle inzet proberen om samen voor goed onderwijs te zorgen, op school of op afstand. 

Afspraken indien uw zoon/dochter niet ziek is, maar uit (voor)zorg thuis zit:

  1. 1. Huiswerk staat genoteerd in Magister.
  2. 2. Elke leraar zorgt voor een (week)planning in Google Classroom of It’sLearning. Op deze manier weet de leerling die thuis zit, waar de klas op dat moment aan werkt. 
  3. 3. Eventuele presentaties (Powerpoints, handouts) en eventuele uitlegvideo’s (bv. van bijvoorbeeld VO-content of YouTube) worden in Google Classroom of It’sLearning beschikbaar gesteld, zodat de leerling ook over uitleg kan beschikken. Google Classroom of It’sLearning wordt daarnaast gebruikt voor lesmaterialen, opdrachten, links naar filmpjes etc. 

Afspraken indien de leraar niet ziek is, maar uit (voor)zorg thuis zit:

In deze situatie kunnen er twee manieren zijn waarop het onderwijs doorgang vindt.

  1. 1. De klas wordt opgevangen en krijgt de beschikking over een device. De les vindt online plaats via Google Meet. 
  2. 2. De klas wordt opgevangen worden in het leercentrum. Er staat een opdracht klaar in de Magister, Google Classroom of It’sLearning. De leraar is op het moment van de les online beschikbaar voor vragen.

Aandachtspunten:

  • Voor de praktijkvakken zal altijd geprobeerd worden een passende oplossing te bieden, het is echter een stuk lastiger om voor deze vakken onderwijs op afstand te bewerkstelligen. Deze vakken zullen, indien mogelijk en passend, opdrachten in Google Classroom plaatsen. 
  • Om het volgen van de lessen op afstand mogelijk te maken, vragen we alle leerlingen om altijd oortjes bij zich te hebben. 

Toetsen

Toetsen indien uw zoon/dochter niet ziek is, maar uit (voor)zorg thuis zit:

  • Kortdurend thuis: als een leerling kortdurend thuis zit, zullen er inhaalwerken gemaakt worden. Deze kunnen in overleg met de leraar ingehaald worden in het leercentrum.
  • Langdurend thuis: toetsen kunnen worden afgenomen via Google Classroom of ItsLearning. Neem contact op met de leerlingcoördinator van de leerlaag. 
  • Langdurend thuis bij PTA-werken: aangezien bij een PTA-toets op afstand surveillance verplicht is, komt de privacy van leerlingen in gedrang. Deze privacy vinden we erg belangrijk. Om deze reden zullen alle betrokkenen samen gaan zoeken naar mogelijkheden om de toets toch op school te maken op (indien mogelijk) het reguliere moment. Neem in dit geval contact op met de leerlingcoördinator.

Leenapparaat 

Mocht een leerling niet beschikken over een device (laptop, tablet of pc), dan stelt de school voor deze leerlingen een device beschikbaar op basis van een bruikleenovereenkomst. Indien u hiervan gebruik wilt maken neemt u contact op met de mentor. 


We realiseren ons dat er door deze manier van werken opnieuw heel veel wordt gevraagd van zowel leerlingen, ouders/verzorgers en alle collega’s. We rekenen erop dat we samen, ondanks de moeilijke omstandigheden, het onderwijs zo goed mogelijk kunnen laten doorgaan. 

 

COVID-19: hybride onderwijs