16 augustus

Boeken ophalen nieuwe schooljaar

Via deze link is het schema te vinden voor het ophalen van de boeken voor klas 2 t/m 6.

De brugklasleerlingen krijgen de boeken uitgereikt door de mentor in de eerste schoolweek.