Bewegen & Sport

Bewegen & Sport is vanaf vorig schooljaar de nieuwe component in het competentie-onderwijs. Door middel van keuze, vaste en vrije onderdelen gaan leerlingen bewegend werken aan de vakoverstijgende competenties. Wij zijn de enige school in Roermond die zich expliciet toelegt op de verdieping van bewegen.

De leerlingen krijgen op dit moment in de brugklas elke week 2 uur regulier gymles en 2 uur Bewegen & Sport waarin ze werken aan competenties. In klas 2 wordt ook elke week 2 uur regulier gymles gegeven en 3 uur besteed aan de ontwikkeling van comptenties binnen Bewegen & Sport. 

Wij werken samen met verenigingen en organisaties uit de buurt om een rijk aanbod aan onderwijs een opdrachten aan te bieden.

Voorbeelden van het aanbod in bij Bewegen & Sport zijn onder andere:

  • Trampoline springen
  • Boksen
  • Archery attack (klik hier voor een voorbeeld)
  • Flagball (klik hier voor een voorbeeld)
  • Schermen
  • Hockey
  • Dans

 

Komend schooljaar 2022/2023 gaat Bewegen & Sport in de brugklas samen met Onderzoek & Ontwerpen en Cultuurstroom verder als het nieuwe vak id+ en komen verschillende elementen terug in de modules die de brugklasleerlingen krijgen aangeboden.