Bewegen

Bewegen is vanaf dit schooljaar de nieuwe component in het competentie-onderwijs. Door middel van keuze, vaste en vrije onderdelen gaan leerlingen bewegend werken aan de vakoverstijgende competenties. Wij zijn de enige school in Roermond die zich expliciet toelegt op de verdieping van Bewegen.

 De leerlingen krijgen in de brugklas 2 uur regulier gymles waarin ze een cijfer krijgen en 2 uur bewegen waarin ze werken aan competenties. 

Wij werken samen met verenigingen en organisaties uit de buurt om een rijk aanbod aan onderwijs een opdrachten aan te bieden.