Competentie-onderwijs: onze verrijking op bèta, cultuur en bewegen

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot wereldburger: dat je zelfbewust je eigen leven leert leiden in deze 21e eeuw, dat je nieuwsgierig en onderzoekend om je heen kijkt, creatief denkt, leert samenwerken en van elkaar leert. Daarom maak je al in de brugklas kennis met competentiegericht onderwijs. 

Er zijn drie vakken die hier speciale aandacht aan geven; Onderzoek & Ontwerpen, Cultuurstroom en Bewegen & Sport. Bij deze vakken word je uitgedaagd en begeleid om te groeien in competenties. Je werkt aan opdrachten die wij samen met bedrijven, instellingen en verenigingen hebben ontwikkeld. Dit helpt je bovendien te begrijpen waar je de kennis die je op school leert later voor kunt gebruiken. Aan het einde van de brugklas kies je een van deze vakken om vanuit daar je competenties verder te ontwikkelen in de onderbouw.  

In schooljaar 2022/2023 gaan de vakken Onderzoek & Ontwerpen, Cultuurstroom en Bewegen & Sport in de brugklas samen verder als het nieuwe vak id+. Verschillende elementen uit deze vakken komen terug in de modules die de brugklasleerlingen krijgen aangeboden. Leerlingen in klas 2 en 3 volgen één van de hierboven genoemde vakken. 

Competentie-onderwijs/id+ maakt de gehele onderbouw onderdeel uit van ons programma voor alle leerlingen van vmbo-t tot en met gymnasium. In de bovenbouw kunnen leerlingen met sommige vakken verder gaan door het te kiezen als eindexamenvak, maar dit is geen verplichting. 

Wat is een competentie?

Een competentie is een herkenbaar gedragspatroon van een persoon dat zich gedurende langere tijd, regelmatig en onder verschillende omstandigheden herhaalt, en is noodzakelijk om een adequaat gedrag te vertonen. Een competentie is een verzameling van kennis en ervaring, vaardigheden en talent.

Welke competenties staan centraal op onze school? 
De competenties die onderdeel zijn van het aangeboden programma, worden opgedeeld in vijf hoofdgroepen:

  • Zelfsturend; waaronder omgaan met feedback, doorzetten en taakgericht zijn
  • Samenwerkend; waaronder inlevingsvermogen tonen, luisteren en feedback geven
  • Communicatief; waaronder gespreksvaardig zijn en presenteren
  • Creatief; waaronder nieuwsgierig zijn en originaliteit nastreven
  • Ondernemend; waaronder besluitvaardig zijn, iets nieuws durven, maar ook elkaar motiveren

Bij alle drie de vakken maken de competenties deel uit van het onderwijs.