3 oktober 2020

COVID-19: aanvullende maatregelen

Afgelopen vrijdag zijn alle ouders en leerlingen geïnformeerd over onderstaande aanvullingen op de maatregelen in verband met COVID-19. 

Allereerst plaatsen we bij deze info voor het gemak nogmaals de link naar de geupdate beslisboom '12+ thuisblijven of naar school?'. Deze helpt ouders te bepalen of hun kinderen naar school mogen bij klachten. 

Mondmaskers

De overheid heeft bekendgemaakt dat vanaf maandag 5 oktober 2020 op alle scholen voor voortgezet onderwijs een dringend advies geldt om, in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en leraar niet te waarborgen is, een mondmasker te dragen. Voor onze school geldt dit dringend advies voor alle gangen (hoofdgebouw en nieuwbouw), de aula, de centrale hal, de foyer en de kantines. Rekening houdend met de 1,5 meter afstand is de vuistregel hierbij Zitten Zonder, Mobiel Met.


Aanvullend geldt ook ons protocol praktijksituaties. Hierin staat dat iedere leerling een mondmasker dient te gebruiken indien de leraar of de  technisch onderwijs assistent in de les daartoe opdracht geeft, als de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden. Heeft iemand geen mondmasker bij zich, bijvoorbeeld omdat hij of zij het vergeten is? Dan kan een mondmasker verstrekt worden bij de receptie.


Het dragen van mondmaskers is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de elleboog te hoesten en te niezen, en thuis te blijven bij klachten.


Ventilatie

In algemene zin kan ventileren en luchten helpen om luchtweginfecties te beperken. Het RIVM adviseert dan ook de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Bovendien leren leerlingen het beste in een omgeving met gezonde lucht.


De school heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit binnen onze gebouwen. De ventilatie in de scholen voldoet aan de geldende richtlijnen conform de metingen die we van de overheid hebben moeten verrichten. Deze metingen zijn door een extern bedrijf uitgevoerd. Er zijn wel enkele adviezen gegeven die onze facilitaire dienst met spoed heeft opgevolgd.  


Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) heeft een lijst met veelgestelde vragen gepubliceerd over ventilatie op scholen die u kunt vinden op www.weeropschool.nl/ventilatie 


Aangescherpt protocol heropening scholen

Naar aanleiding van de persconferentie van 28 september 2020 hebben sociale partners het protocol aangescherpt betreffende het organiseren van fysieke bijeenkomsten. Aan scholen wordt geadviseerd om in principe geen bijeenkomsten op school (voor bijvoorbeeld oudergesprekken, vergaderingen of vieringen) te organiseren en deze alleen plaats te laten vinden indien strikt noodzakelijk. Bij contact tussen school en ouders/verzorgers is online dus het uitgangspunt.

Een overzicht van eerder gepubliceerde maatregelen in verband met COVID-19 vindt u onderaan deze nieuwspagina.

Gangen-mondmasker-1.png

 

 

COVID-19: aanvullende maatregelen