18 november

ROER College Invitational Robot Sumo Championship ’22

Donderdag 18 november ‘21, 15.30 - 17.30 uur 

Locatie: ROER College Schöndeln,
Heinsbergerweg 184, 6045 CK Roermond

Instructie programmeren LEGOⓇ EV3 en NXT voor docenten VO en leerkrachten PO
kennisname wedstrijdreglement.

Voor meer info bekijk de link: 

https://docs.google.com/document/d/1BZb98qEa1tiF0nUUHMUTDFZTUbpkunOq9_D8TmktuI0/edit#